Taxi Haarlem

Taxi Haarlem is al vele jaren een begrip in en rond Haarlem en houdt zich bezig met personenvervoer en taxiservice. In 2004 is onze familie begonnen met twee auto’s en later zijn we gegroeid met meer taxi’s en ook rouw en trouwvervoer. Taxi Haarlem is inmiddels druk bezig met een verdere professionalisering. Een aansprekend voorbeeld in dat opzicht is de certificering voor het Keurmerk Taxibedrijf.

Taxi Haarlem vervoersdiensten:

Vervoer op Maat, de Belbus, Zorgvervoer, Leerling vervoer Haarlem, alle zorgverzekeraars, het Loodswezen, luchthavenvervoer en nog veel meer.

Voor wat betreft de ritaanname en ritplanning geldt dat er wordt gewerkt met betrouwbare en bewezen automatiseringspakketten, die door de leveranciers hiervan worden onderhouden. Het management van Taxi Haarlem is zelf nauw betrokken bij de implementatie en opstart van nieuwe vervoeropdrachten in de organisatie. En beschikt vanuit die rol over veel kennis en ervaring voor het succesvol opstarten en voortzetten van nieuwe en of bestaande vervoeropdrachten en vervoersdiensten.

Kwaliteit en Veiligheid is Taxi Haarlem doelstelling

Voor Taxi Haarlem zijn kwaliteit, veiligheid en milieu absolute ondernemingsprioriteiten van ons taxibedrijf. Kwaliteit wordt gezien als het voldoen aan de wensen van de klant, inclusief alle wettelijke voorschriften, binnen een praktische en efficiënte organisatie met goed vormgegeven processen. De directie van Taxi Haarlem heeft een voortrekkersrol in het stimuleren van het algemene kwaliteitsbewustzijn. Om het kwaliteitsbeleid vast te leggen en ook meetbaar en controleerbaar te maken is er gekozen voor certificering volgens het Keurmerk Taxibedrijf. Dit betekent onder andere dat er schriftelijk bewijs geleverd kan worden van erkenningen, vergunningen en verzekeringen. Maar ook het creëren van verantwoorde arbeidsomstandigheden is onderdeel van het kwaliteitssysteem van Taxi Haarlem.

Kwaliteit Taxi Haarlem meldkamer
Taxi Haarlem heeft voor de aansturing van vervoeropdrachten een professionele en goed uitgeruste taxicentrale meldkamer in Haarlem beschikbaar. Voor groepsvervoer opdrachten wordt een aanvulling gemaakt op die algemene taxicentrale. Dat gebeurt in de vorm van een taxiritten coördinator die als een soort accountmanager werkt aan specifieke vervoeropdrachten.